mosjoen.com 13. februar 2002
Verdens nest eldste ski funnet ved Mosjøen
Foto: Per E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet
Til ettertanke i disse OL-tider: Verdens nest eldste og Norges eldste ski er rundt 5000 år gammel og er funnet like nord for Mosjøen i Nordland fylke. Drevja-funnet, som det kalles, flytter Norges skihistorie dramatisk bakover i tid: Det er dobbelt så gammelt som Øvrebø-skia fra Vest-Agder, som lenge har vært regnet som Norges eldste. Funnet ved Mosjøen er lite kjent og har lenge levd en anonym tilværelse i vitenskapelige kretser.

Av Svein-H. Strand / mosjoen.com

Av alle funn som har en sikker datering, er det bare en ski som er funnet ved Umeå i Sverige som er eldre enn Drevja-funnet. Denne er ca 500 år eldre, forteller Steinar Sørensen ved Glomdalsmuseet i Elverum til mosjoen.com.

Dateringen av Drevja-funnet som Sørensen tok initiativet til og selv utførte med C14-metoden, fastslår at skifragmentene er fra en gang mellom 3343 og 2939 f. Kr. De to godt bevarte delene på til sammen 65 cm danner bakparten av en ski, og ble funnet allerede i 1959.

Sørensen forteller at det dreier seg om ei ski laget av flaskved, motstykket til kalibrert kantved. Innslaget av kvist i trestykket er så stort at det trolig ikke har vært en glideski. 

- Tvert imot tyder det på at skia har vært kledd med skinn for å gi enda mer feste, sier han. 

Skidelene ble funnet her like utenfor ytterdøra, 190 cm under bakken. Foto: Øyvinn Hjorthen

Funnet ble gjort av Johan Kleivhaug på 190 centimeters dyp under dreneringsarbeid ved huset sitt på Nyland i Holandsvika ved Vefsnfjorden, en drøy mil nord for Mosjøen, i daværende Drevja kommune. Vis på kart. Funnet ble gjort i myrjord 34 meter over havet, men like over havnivå for 5000 år siden. Takket være Kleivhaugs vurderingsevne ble trebitene tatt vare på og sendt videre til Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Anonym tilværelse
Den arkeologiske sensasjonen har fristet en relativt anonym museumstilværelse i over 40 år. Funnet har også vært lite omtalt. Dette skyldes først og fremst at dateringen ble utført så sent som i 1993. Selv etter at det ble klart at vi står overfor et av de to eldste daterte skifunn i verden, har det vært beskjedent omtalt, også i vitenskapelige kretser

Ved Vitenskapsmuseet, en avdeling av Norges Teknisk vitenskapelige universitet, er det førsteamanuensis Lars Stenvik som har det faglige ansvaret for Drevja-funnet. Han forteller til mosjoen.com at klenodiet er utlånt til Sverresborg-museet/Trøndelag Folkemuseum i Trondheim, der det selvsagt er hovedattraksjonen i en permanent utstilling av gamle ski. 

I relativt god stand
- Hvilken stand var skidelene i da dere fikk dem?
- De måtte prepareres en del, men var i relativt god stand, sier Stenvik. 

Ski som er 4000-5000 år gamle er det ellers funnet bare noen få av, i Sverige, Finland og Russland. For å sette alderen i perspektiv: Den yngre steinalder regnes fra ca 2500 til ca 1500 f. Kr.

Etter det mosjoen.com erfarer har det i enkelte kretser vært sådd tvil om dateringen. Dette er det ingen grunn til, fastslår Steinar Sørensen. I C14-metoden måles mengden av radioaktiv utstråling fra stoffet karbon. Metoden regnes som den sikreste vi har for å tidfeste arkeologiske funn av organisk materiale. 

Les mer:   Johan Kleivhaug   Lite omtalt   Skikonger   Andre funn   Kart
Info Helgeland as · lokalinfo.no · post@lokalinfo.no
Havnegt 40 (Næringsparken/Elkem) · Postboks 556 · 8651 Mosjøen
Tlf 75 17 16 00 · 957 90 449 · Fax 75 17 96 50